Materiał obrazkowy do diagnozy mowy bezdźwięcznej

15  VAT

– 42 strony kart materiału obrazkowego do diagnozy mowy bezdźwięcznej: 1 karta dla głosek f/w, 1 karta dla głosek s/z, 3 karty dla głosek sz/ż, 5 kart dla głosek p/b, 4 karty dla głosek t/d, 6 kart dla głosek k/g, 1 karta dla głosek ć/dź
– każda karta jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja bez podpisu
– zawiera spis materiału wyrazowego
– kolejność ułożenia kart zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas diagnozy mowy bezdźwięcznej
– karty zawierają tylko czarno-białe obrazki
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane
– na każdej stronie kart umieszczona jest informacja o tym, z jakiego materiału pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Report Abuse