Materiał obrazkowy do diagnozy głoski r

15  VAT

– 54 strony kart materiału obrazkowego do diagnozy głoski r według następujących połączeń: tr, dr, pr, br, fr, wr, kr, gr, r
– każde połączenie głoski r występuje kolejno w pozycji: nagłosowej, śródgłosowej, wygłosowej (czyli każde połączenie ma 3 karty)
– każda karta jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja bez podpisu
– zawiera spis materiału wyrazowego
– kolejność ułożenia kart zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas diagnozy głoski r
– karty zawierają tylko czarno-białe obrazki
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane
– na każdej stronie kart umieszczona jest informacja o tym, z jakiego materiału pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Report Abuse