Paka logopedyczna “Koala 2” Głoska “f”

20  VAT

– 53 strony kart pracy do terapii logopedycznej z zakresu głoski “f”
– zawiera 3 karty pracy z głoską “f” w sylabach i logatomach, z podziałem na sylaby z głoską “f” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “f” w sylabach i logatomach w różnych pozycjach
– zawiera 3 karty pracy z głoską “f” w wyrazach, z podziałem na sylaby z głoską “f” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “f” w wyrazach w różnych pozycjach
– zawiera kartę pracy z głoską “f” w wyrazach, w których po głosce “f” występuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “f” w sylabach, w których po głosce “f” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “f” w złożeniach wyrazowych, w których po głosce “f” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “f” w złożeniach wyrazowych
– zawiera kartę pracy z głoską “f” w zdaniach
– zawiera 3 karty pracy z głoską “f” w nagłosowych grupach dwuspółgłoskowych (“f” + “c, cz, ć, h, k, l, p, r, s, ś, t”)
– zawiera kartę pracy z głoską “f” w nagłosowych grupach trójspółgłoskowych (“f” + “kl, kr”)
– zawiera spis materiału wyrazowego użytego w paczce
– kolejność ułożenia kart pracy w pace zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas wywoływania i automatyzacji głoski “f”
– każda karta pracy z zakresu głoski “f” w sylabach i logatomach, złożeniach wyrazowych, zdaniach i nagłosowych grupach dwu- i trójspółgłoskowych jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– każda karta pracy z zakresu głoski “f” w wyrazach i złożeniach wyrazowych jest przygotowana w trzech wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowo-obrazkowym, wersja z gotowym materiałem obrazkowym (bez podpisów) oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– karty pracy zawierają tylko czarno-białe obrazki, co ułatwia pacjentom pracę na materiale obrazkowym
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane, co ułatwia odnalezienie się podczas pracy
– na każdej stronie kart pracy umieszczona jest informacja o tym, z jakiej paki pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Report Abuse