Paka logopedyczna “Koala 30” Głoska “o”

20  VAT

– 53 strony kart pracy do terapii logopedycznej z zakresu głoski “o”
– zawiera 4 karty pracy z głoską “o” w izolacji
– zawiera 3 karty pracy z głoską “o” w wyrazach, z podziałem na sylaby z głoską “o” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “o” w wyrazach w różnych pozycjach
– zawiera 4 karty pracy z głoską “o” w wyrazach, w których po głosce “o” występuje samogłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “o” w sylabach, w których po głosce “o” następuje samogłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “o” w złożeniach wyrazowych, w których po głosce “o” następuje samogłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “o” w złożeniach wyrazowych
– zawiera kartę pracy z głoską “o” w zdaniach
– zawiera kartę pracy z głoską “o” w imionach
– zawiera spis materiału wyrazowego użytego w paczce
– kolejność ułożenia kart pracy w pace zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas wywoływania i automatyzacji głoski “o”
– każda karta pracy z zakresu głoski “o” w izolacji, logatomach, złożeniach wyrazowych, zdaniach jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– każda karta pracy z zakresu głoski “o” w wyrazach i złożeniach wyrazowych jest przygotowana w trzech wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowo-obrazkowym, wersja z gotowym materiałem obrazkowym (bez podpisów) oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– karty pracy zawierają tylko czarno-białe obrazki, co ułatwia pacjentom pracę na materiale obrazkowym
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane, co ułatwia odnalezienie się podczas pracy
– na każdej stronie kart pracy umieszczona jest informacja o tym, z jakiej paki pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Report Abuse