POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tożsamość Administratora  Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Grecka prowadząca placówkę doskonalenia nauczycieli pod nazwą NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI “TECZKA LOGOPEDY” , Numer RSPO 478131, Numer REGON 522283123, Numer NIP 5451699938 Adres prowadzenia ośrodka: 16-101 Wasilków, Krucza 25A.
Kontakt z AdministratoremKontakt z Administratorem możliwy jest poprzez: adres:   ul. Bitwy Białostockiej 27/17 (15-102 Białystok).adres e-mail: kontakt@teczka-logopedy.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

prowadzenia korespondencji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości prowadzenia komunikacji z potencjalnymi Kupującymi i Sprzedawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

w razie nawiązania współpracy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), wykonania obowiązków prawnych związanych z wykonaniem i rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz kontaktu w sprawach związanych z umową, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

w przypadku wyrażenia zgody na kontakt marketingowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o usługach i działalności Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłki newslettera), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci prowadzenia marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).


W zakresie danych osobowych użytkowników odwiedzających profile Administratora na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem profilu (między innymi dla umożliwienia dokonywania określonych interakcji), w tym nawiązywania współpracy biznesowej, promowania usług i działalności Administratora, jak również w celach statystycznych i analitycznych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).   Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwe.
Kategorie odbiorcówPaństwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty wykonujące czynności na naszą rzecz, takie jak:

·          podmiot świadczący usługi hostingowe
·          podmiot świadczący usługi księgowe
·          operatorzy płatności
·          podmioty świadczące obsługę prawną, obsługę podatkową oraz inne usługi doradcze (w tym marketingowe)
·          podmioty świadczące usługi pocztowe (Poczta Polska S.A.) lub kurierskie

    Ponadto, odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty będące Sprzedawcami w rozumieniu Regulaminu, jeżeli zawrą Państwo umowę ze Sprzedawcą. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również administratorzy portali społecznościowych na których posiadają Państwo konto i na których wykonują Państwo interakcje związane z naszym profilem. Rekomendujemy zapoznanie się również z polityką informacyjną każdego z administratorów portali społecznościowych na których posiadają Państwo konto, którzy również są administratorami danych osobowych użytkowników tych portali.
Okres przechowywaniaPaństwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie oraz do zapewnienia ciągłości komunikacji na wypadek dodatkowych pytań.   W przypadku zawarcia umowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres jej wykonywania.   W przypadku danych osobowych przechowywanych w ramach profilu na portalach społecznościowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zaprzestania obserwowania naszego profilu oraz usunięcia komentarzy i wycofania polubień i innych reakcji związanych z naszymi postami i komentarzami.   W przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na prowadzenie komunikacji marketingowej w przyszłości, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub do momentu wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.   Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).   W pozostałym zakresie, Państwa dane osobowe zostaną usunięte po przechowywaniu ich w zakresie i czasie wymaganym przez przepisy prawa (np. obowiązki podatkowe) – jest to co do zasady okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danychW związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

·            dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
·            sprostowania danych (art. 16. RODO)
·            usunięcia danych (art. 17 RODO)
·            ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
·            przenoszenia danych (art. 20 RODO)
·            wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
·            niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar GospodarczyPaństwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątek może stanowić korzystanie z plików cookies oraz przetwarzanie danych przez portale społecznościowe. W takich przypadkach zwykle podstawą prawną transferu danych są Standardowe Klauzule Umowne (SCC), które są dostępne on-line w bazie aktów prawnych EUR-LEX.
ProfilowanieNa naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, które mogą służyć do profilowania. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies.
Prawo do wniesienia skargiW przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.