Kwestionariusz badania mowy

20  VAT

– 188 stron kart kwestionariusza badania mowy
– każda głoska występuje kolejno w pozycji: nagłosowej, śródgłosowej, wygłosowej (czyli każde połączenie ma 3 karty, chyba, że taka pozycja dla danej głoski nie występuje)
– każda karta jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja bez podpisu
– zawiera spis materiału wyrazowego
– kolejność ułożenia kart zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas badania mowy
– karty zawierają tylko czarno-białe obrazki
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane
– na każdej stronie kart umieszczona jest informacja o tym, z jakiego materiału pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Report Abuse