Paka logopedyczna “Koala 1” Różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

20  VAT

– 64 strony kart pracy do terapii logopedycznej z zakresu różnicowania głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
– każda para głosek dźwięczna/bezdźwięczna posiada dwie osobne karty pracy: jedną z zakresu różnicowania głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w sylabach i logatomach, a drugą z zakresu różnicowania głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w wyrazach
– w pace znajduje się materiał do par głosek: f/w, s/z, sz/ż, ś/ź, c/dz, cz/dż, p/b, t/d, k/g
– kolejność ułożenia kart pracy w pace zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas terapii różnicowania głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
– każda karta pracy z zakresu różnicowania głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w sylabach i logatomach jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– każda karta pracy z zakresu różnicowania głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w wyrazach jest przygotowana w trzech wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowo-obrazkowym, wersja z gotowym materiałem obrazkowym (bez podpisów) oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– karty pracy zawierają tylko czarno-białe obrazki, co ułatwia pacjentom pracę na materiale obrazkowym
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane, co ułatwia odnalezienie się podczas pracy
– na każdej stronie kart pracy umieszczona jest informacja o tym, z jakiej paki pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Report Abuse