Paka logopedyczna “Koala 27” Głoska “h”

20  VAT

– 53 stron kart pracy do terapii logopedycznej z zakresu głoski “h”
– zawiera 3 karty pracy z głoską “h” w sylabach i logatomach, z podziałem na sylaby z głoską “h” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “h” w sylabach i logatomach w różnych pozycjach
– zawiera 3 karty pracy z głoską “h” w wyrazach, z podziałem na sylaby z głoską “h” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “h” w wyrazach w różnych pozycjach
– zawiera kartę pracy z głoską “h” w wyrazach, w których po głosce “h” występuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “h” w sylabach, w których po głosce “h” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “h” w złożeniach wyrazowych, w których po głosce “h” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “h” w złożeniach wyrazowych
– zawiera kartę pracy z głoską “h” w zdaniach
– zawiera 3 karty pracy z głoską “h” w nagłosowych grupach dwuspółgłoskowych (“h” + “c, ć, f, l, ł, r”), śródgłosowych grupach dwuspółgłoskowych (“h” + “f, ł, r”), wygłosowych grupach dwuspółgłoskowych (“h” + “ł, ś”),
– zawiera kartę pracy z głoską “h” w nagłosowych grupach trójspółgłoskowych (“h” + “szcz, szt”)
– zawiera spis materiału wyrazowego użytego w paczce
– kolejność ułożenia kart pracy w pace zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas wywoływania i automatyzacji głoski “h”
– każda karta pracy z zakresu głoski “h” w sylabach i logatomach, złożeniach wyrazowych, zdaniach, nagłosowych grupach dwu- i trójspółgłoskowych, śródgłosowych grupach dwuspółgłoskowych i wygłosowych grupach dwuspółgłoskowych jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– każda karta pracy z zakresu głoski “h” w wyrazach i złożeniach wyrazowych jest przygotowana w trzech wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowo-obrazkowym, wersja z gotowym materiałem obrazkowym (bez podpisów) oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– karty pracy zawierają tylko czarno-białe obrazki, co ułatwia pacjentom pracę na materiale obrazkowym
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane, co ułatwia odnalezienie się podczas pracy
– na każdej stronie kart pracy umieszczona jest informacja o tym, z jakiej paki pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Report Abuse