Mega paka – 40 plansz z głoskami: p, b, t, d, f, w, k, g, s, z, c, sz, ż, cz, l, tr, dr, pr, br, r

18 

Report Abuse

Opis

Mega paka to zestaw 40 plansz A4 w pdf, obejmujący 20 plansz w wersji kolorowej oraz 20 plansz w wersji czarno-białej z głoskami: p, b, t, d, f, w, k, g, s, z, c, sz, ż, cz, l, tr, dr, pr, br, r. Na planszach zostały zamieszczone obrazki z daną głoską w nagłosie i śródgłosie lub w nagłosie, śródgłosie i  wygłosie.

Jak można wykorzystać plansze? Kilka propozycji:
Rodzic lub terapeuta podaje nazwę, a dziecko ma za zadanie odnaleźć ją na planszy i powtórzyć.
Dziecko podaje nazwę, a rodzic lub terapeuta odnajduje obrazek na planszy i pyta dziecka czy dobrze wskazał.
Po wydrukowaniu plansz, można otoczyć kółeczkiem: na zielono – obrazki z daną głoską na początku wyrazu; na czerwono – obrazki z daną głoską w środku wyrazu; na niebiesko – obrazki z głoską na końcu wyrazu.
Plansze czarno-białe: rodzic lub terapeuta podaje nazwę, a dziecko ma za zadanie odnaleźć ją na planszy, a następnie pokolorować.
Jeśli dziecko potrafi pisać dajemy zadania: wypisz na kartce wszystkie wyrazy z głoską na początku, w środku, na końcu wyrazu; wybierz 10 wyrazów i stwórz z nimi 10 wyrażeń; wybierz 10 wyrazów i stwórz z nimi 10 zdań.

* Istnieje możliwość zakupu oddzielnie Paki kolorowej lub Paki czarno-białej.

Informacje o sprzedawcy

  • Nazwa sklepu: Magiczna Mowa
  • Sprzedający: Magiczna Mowa
  • Adres:
  • No ratings found yet!