Różnicowanie głosek p-b

13  VAT

Karty pracy dla dzieci.

Report Abuse

Opis

Karty zawierają zadania rozwijające percepcję wzrokową i słuchową oraz koordynację wzrokowo- ruchową. Wśród kart znajdują się zadania polegające na dobieraniu rymujących się wyrazów, analizie i syntezie sylabowej i głoskowej, ćw. orientacji przestrzennej, ćw. grafomotoryki.

Informacje o sprzedawcy