Paka logopedyczna “Koala 24” Głoska “l”

20  VAT

– 51 stron kart pracy do terapii logopedycznej z zakresu głoski “l”
– zawiera 3 karty pracy z głoską “l” w sylabach i logatomach, z podziałem na sylaby z głoską “l” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “l” w sylabach i logatomach w różnych pozycjach
– zawiera 3 karty pracy z głoską “l” w wyrazach, z podziałem na sylaby z głoską “l” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “l” w wyrazach w różnych pozycjach
– zawiera kartę pracy z głoską “l” w wyrazach, w których po głosce “l” występuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “l” w sylabach, w których po głosce “l” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “l” w złożeniach wyrazowych, w których po głosce “l” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “l” w złożeniach wyrazowych
– zawiera kartę pracy z głoską “l” w zdaniach
– zawiera 2 karty pracy z głoską “l” w nagłosowych grupach dwu- i trójspółgłoskowych (“l” + “w, ż”, “l” + “śń”), w śródgłosowych grupach dwu- i trójspółgłoskowych (“l” + “k, n, ń, sz, t”, “l” + “brz, sc, sk, tr”), w wygłosowych grupach dwuspółgłoskowych (“l” + “m, t”)
– zawiera kartę pracy z głoską “l” w wygłosowych grupach wielospółgłoskowych (“l” + “tr”)
– zawiera spis materiału wyrazowego użytego w paczce
– kolejność ułożenia kart pracy w pace zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas wywoływania i automatyzacji głoski “l”
– każda karta pracy z zakresu głoski “l” w sylabach i logatomach, złożeniach wyrazowych, zdaniach, nagłosowych grupach dwu- i trójspółgłoskowych, śródgłosowych grupach dwu- i trójspółgłoskowych, wygłosowych grupach dwuspółgłoskowych (“l” + “m, t”) jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– każda karta pracy z zakresu głoski “l” w wyrazach i złożeniach wyrazowych jest przygotowana w trzech wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowo-obrazkowym, wersja z gotowym materiałem obrazkowym (bez podpisów) oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– karty pracy zawierają tylko czarno-białe obrazki, co ułatwia pacjentom pracę na materiale obrazkowym
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane, co ułatwia odnalezienie się podczas pracy
– na każdej stronie kart pracy umieszczona jest informacja o tym, z jakiej paki pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Report Abuse