Paka logopedyczna “Koala 37” Różnicowanie głosek „l” i „r”

20  VAT

– 64 strony kart pracy do terapii logopedycznej z zakresu różnicowania głosek „l” i „r”
– zawiera dwie karty pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w sylabach nagłosowych
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w wyrazach z głoską „l” w nagłosie i w wyrazach ze zbitką spółgłoskową „br” w nagłosie
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w sylabach śródgłosowych
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w wyrazach z głoską „l” w śródgłosie i w wyrazach ze zbitką spółgłoskową „pr” i „br” w różnych pozycjach w wyrazie
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w sylabach wygłosowych
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w wyrazach z głoską „l” w wygłosie i w wyrazach ze zbitką spółgłoskową „fr” w nagłosie wyrazów
– zawiera dwie karty pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w sylabach w różnych pozycjach
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w wyrazach z głoską „l” w różnych pozycjach w wyrazach i w wyrazach ze zbitką spółgłoskową „wr” i w różnych pozycjach w wyrazie
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w zbitkach spółgłoskowych „fl” i „fr”
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w wyrazach z głoską „l” w sąsiedztwie spółgłosek i w wyrazach ze zbitką spółgłoskową „kr” w nagłosie wyrazów
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w wyrazach z głoską „l” w nagłosie wyrazów i w wyrazach ze zbitką spółgłoskową „kr” i „gr” w śródgłosie wyrazów
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w wyrazach z głoską „l” w śródgłosie wyrazów i w wyrazach z głoską „r” i w wygłosie
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „j”, „l” i „r”
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w imionach
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w wyrazach z głoską „l” w sąsiedztwie spółgłosek i w wyrazach z głoską „r” w nagłosie wyrazów
– zawiera kartę pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w wyrazach z głoską „l” w wygłosie i w wyrazach z głoską „r” w różnych pozycjach
– zawiera spis materiału wyrazowego użytego w paczce
– kolejność ułożenia kart pracy w pace zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas różnicowania głosek „l” i „r”
– każda karta pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w sylabach głoski jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– każda karta pracy z zakresu różnicowania głosek „l” i „r” w wyrazach jest przygotowana w trzech wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowo-obrazkowym, wersja z gotowym materiałem obrazkowym (bez podpisów) oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– karty pracy zawierają tylko czarno-białe obrazki, co ułatwia pacjentom pracę na materiale obrazkowym
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane, co ułatwia odnalezienie się podczas pracy
– na każdej stronie kart pracy umieszczona jest informacja o tym, z jakiej paki pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Report Abuse