Paka logopedyczna “Koala 34” Głoska “y”

20  VAT

– 34 strony kart pracy do terapii logopedycznej z zakresu głoski “y”
– zawiera 4 karty pracy z głoską “y” w izolacji
– zawiera 2 karty pracy z głoską “y” w wyrazach, z podziałem na sylaby z głoską “y” w śródgłosie i wygłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “y” w wyrazach w różnych pozycjach
– zawiera 2 karty pracy z głoską “y” w wyrazach, w których po głosce “y” występuje samogłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “y” w złożeniach wyrazowych
– zawiera kartę pracy z głoską “y” w zdaniach
– zawiera kartę pracy z głoską “y” w imionach
– zawiera spis materiału wyrazowego użytego w paczce
– kolejność ułożenia kart pracy w pace zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas wywoływania i automatyzacji głoski “y”
– każda karta pracy z zakresu głoski “y” w izolacji , złożeniach wyrazowych, zdaniach jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– każda karta pracy z zakresu głoski “y” w wyrazach jest przygotowana w trzech wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowo-obrazkowym, wersja z gotowym materiałem obrazkowym (bez podpisów) oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– karty pracy zawierają tylko czarno-białe obrazki, co ułatwia pacjentom pracę na materiale obrazkowym
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane, co ułatwia odnalezienie się podczas pracy
– na każdej stronie kart pracy umieszczona jest informacja o tym, z jakiej paki pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Report Abuse