Paka logopedyczna “Koala 17” Głoska “d”

20  VAT

– 45 stron kart pracy do terapii logopedycznej z zakresu głoski “d”
– zawiera 2 karty pracy z głoską “d” w sylabach i logatomach, z podziałem na sylaby z głoską “d” w nagłosie i śródgłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “d” w sylabach i logatomach w różnych pozycjach
– zawiera 2 karty pracy z głoską “d” w wyrazach, z podziałem na sylaby z głoską “d” w nagłosie i śródgłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “d” w wyrazach w różnych pozycjach
– zawiera kartę pracy z głoską “d” w wyrazach, w których po głosce “d” występuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “d” w sylabach, w których po głosce “d” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “d” w złożeniach wyrazowych, w których po głosce “d” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “d” w złożeniach wyrazowych
– zawiera kartę pracy z głoską “d” w zdaniach
– zawiera 3 karty pracy z głoską “d” w nagłosowych grupach dwuspółgłoskowych (“d” + “b, l, ł, n, ń, r, w, rz”)
– zawiera kartę pracy z głoską “d” w nagłosowych grupach trójspółgłoskowych (“d” + “rg, rw, rż”)
– zawiera spis materiału wyrazowego użytego w paczce
– kolejność ułożenia kart pracy w pace zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas wywoływania i automatyzacji głoski “d”
– każda karta pracy z zakresu głoski “d” w sylabach i logatomach, złożeniach wyrazowych, zdaniach i nagłosowych grupach dwu- i trójspółgłoskowych jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– każda karta pracy z zakresu głoski “d” w wyrazach i złożeniach wyrazowych jest przygotowana w trzech wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowo-obrazkowym, wersja z gotowym materiałem obrazkowym (bez podpisów) oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– karty pracy zawierają tylko czarno-białe obrazki, co ułatwia pacjentom pracę na materiale obrazkowym
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane, co ułatwia odnalezienie się podczas pracy
– na każdej stronie kart pracy umieszczona jest informacja o tym, z jakiej paki pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Report Abuse