Paka logopedyczna “Koala 20” Głoska “ć”

20  VAT

– 40 stron kart pracy do terapii logopedycznej z zakresu głoski “ć”
– zawiera 3 karty pracy z głoską “ć” w sylabach i logatomach, z podziałem na sylaby z głoską “ć” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “ć” w sylabach i logatomach w różnych pozycjach
– zawiera 3 karty pracy z głoską “ć” w wyrazach, z podziałem na sylaby z głoską “ć” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “ć” w wyrazach w różnych pozycjach
– zawiera kartę pracy z głoską “ć” w wyrazach, w których po głosce “ć” występuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “ć” w sylabach, w których po głosce “ć” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “ć” w złożeniach wyrazowych, w których po głosce “ć” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “ć” w złożeniach wyrazowych
– zawiera kartę pracy z głoską “ć” w zdaniach
– zawiera kartę pracy z głoską “ć” w śródgłosowych grupach dwuspółgłoskowych (“ć” + “ć, m”)
– zawiera spis materiału wyrazowego użytego w paczce
– kolejność ułożenia kart pracy w pace zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas wywoływania i automatyzacji głoski “ć”
– każda karta pracy z zakresu głoski “ć” w sylabach i logatomach, złożeniach wyrazowych, zdaniach i śródgłosowych grupach dwuspółgłoskowych jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– każda karta pracy z zakresu głoski “ć” w wyrazach i złożeniach wyrazowych jest przygotowana w trzech wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowo-obrazkowym, wersja z gotowym materiałem obrazkowym (bez podpisów) oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– karty pracy zawierają tylko czarno-białe obrazki, co ułatwia pacjentom pracę na materiale obrazkowym
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane, co ułatwia odnalezienie się podczas pracy
– na każdej stronie kart pracy umieszczona jest informacja o tym, z jakiej paki pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Kategoria: Tagi: , ,
Report Abuse