Paka logopedyczna “Koala 15” Głoska “b”

20  VAT

– 45 stron kart pracy do terapii logopedycznej z zakresu głoski “b”
– zawiera 2 karty pracy z głoską “b” w sylabach i logatomach, z podziałem na sylaby z głoską “b” w nagłosie i śródgłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “b” w sylabach i logatomach w różnych pozycjach
– zawiera 2 karty pracy z głoską “b” w wyrazach, z podziałem na sylaby z głoską “b” w nagłosie i śródgłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “b” w wyrazach w różnych pozycjach
– zawiera kartę pracy z głoską “b” w wyrazach, w których po głosce “b” występuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “b” w sylabach, w których po głosce “b” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “b” w złożeniach wyrazowych, w których po głosce “b” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “b” w złożeniach wyrazowych
– zawiera kartę pracy z głoską “b” w zdaniach
– zawiera 3 karty pracy z głoską “b” w nagłosowych grupach dwuspółgłoskowych (“b” + “l, ł, r, rz”)
– zawiera kartę pracy z głoską “b” w nagłosowych grupach trójspółgłoskowych (“b” + “rn, rw, zd, rzd, rzm”)
– zawiera spis materiału wyrazowego użytego w paczce
– kolejność ułożenia kart pracy w pace zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas wywoływania i automatyzacji głoski “b”
– każda karta pracy z zakresu głoski “b” w sylabach i logatomach, złożeniach wyrazowych, zdaniach i nagłosowych grupach dwu- i trójspółgłoskowych jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– każda karta pracy z zakresu głoski “b” w wyrazach i złożeniach wyrazowych jest przygotowana w trzech wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowo-obrazkowym, wersja z gotowym materiałem obrazkowym (bez podpisów) oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– karty pracy zawierają tylko czarno-białe obrazki, co ułatwia pacjentom pracę na materiale obrazkowym
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane, co ułatwia odnalezienie się podczas pracy
– na każdej stronie kart pracy umieszczona jest informacja o tym, z jakiej paki pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Report Abuse