Paka logopedyczna “Koala 7” Głoska “ż”

20  VAT

– 41 stron kart pracy do terapii logopedycznej z zakresu głoski “ż”
– zawiera 2 karty pracy z głoską “ż” w sylabach i logatomach, z podziałem na sylaby z głoską “ż” w nagłosie i śródgłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “ż” w sylabach i logatomach w różnych pozycjach
– zawiera 2 karty pracy z głoską “ż” w wyrazach, z podziałem na sylaby z głoską “ż” w nagłosie i śródgłosie
– zawiera kartę pracy z głoską “ż” w wyrazach w różnych pozycjach
– zawiera kartę pracy z głoską “ż” w wyrazach, w których po głosce “ż” występuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “ż” w sylabach, w których po głosce “ż” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “ż” w złożeniach wyrazowych, w których po głosce “ż” następuje spółgłoska
– zawiera kartę pracy z głoską “ż” w złożeniach wyrazowych
– zawiera kartę pracy z głoską “ż” w zdaniach
– zawiera 2 karty pracy z głoską “ż” w nagłosowych i śródgłosowych grupach dwuspółgłoskowych (“ż” + “b, d, dż, l, ł, m, n, ń, r, w”)
– zawiera spis materiału wyrazowego użytego w paczce
– kolejność ułożenia kart pracy w pace zgadza się z zalecaną kolejnością pracy podczas wywoływania i automatyzacji głoski “ż”
– każda karta pracy z zakresu głoski “ż” w sylabach i logatomach, złożeniach wyrazowych, zdaniach i nagłosowych grupach dwu- i trójspółgłoskowych jest przygotowana w dwóch wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowym oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– każda karta pracy z zakresu głoski “ż” w wyrazach i złożeniach wyrazowych jest przygotowana w trzech wersjach: wersja z gotowym materiałem tekstowo-obrazkowym, wersja z gotowym materiałem obrazkowym (bez podpisów) oraz wersja z lukami do uzupełnienia według własnych potrzeb
– karty pracy zawierają tylko czarno-białe obrazki, co ułatwia pacjentom pracę na materiale obrazkowym
– wszystkie strony w kartach pracy są numerowane, co ułatwia odnalezienie się podczas pracy
– na każdej stronie kart pracy umieszczona jest informacja o tym, z jakiej paki pochodzi
– plik przesyłany jest w formacie PDF do własnego wydruku

Kategoria: Tagi: , ,
Report Abuse