NIEZBĘDNY PAKIET LOGOPEDY III

189  VAT

 • TWÓJ PORADNIK LOGOPEDY
 • TWÓJ NARZĘDZIOWNIK LOGOPEDY
 • TWOICH 30 SCENARIUSZY NA TRZY SZEREGI (SZUMIĄCY, SYCZĄCY, CISZĄCY)
 • TWÓICH 10 SCENARIUSZY NA RÓŻNICOWANIE TRZECH SZEREGÓW (SZUMIĄCY, SYCZĄCY, CISZĄCY)
 • TWOICH 10 SCENARIUSZY NA GŁOSKĘ „L”
 • TWOICH 10 SCENARIUSZY NA GŁOSKĘ „R”
Report Abuse

Opis

Kupując TWÓJ NARZĘDZIOWNIK LOGOPEDY otrzymasz:

 • 20 niezbędnych narzędzi do pracy w zawodzie logopedy. A konkretnie:
 • 13 kart do przeprowadzenia holistycznego badania logopedycznego dziecka w wieku 2-6 lat z autorsko ilustrowanymi materiałami obrazkowymi w formie pdf, w tym:

 Całościowa karta badania logopedycznego dla dziecka dwuletniego z materiałem obrazkowym.

 Całościowa karta badania logopedycznego dla dziecka trzyletniego z materiałem obrazkowym.

 Całościowa karta badania logopedycznego dla dziecka czteroletniego z materiałem obrazkowym.

 Całościowa karta badania logopedycznego dla dziecka pięcioletniego z materiałem obrazkowym.

 Całościowa karta badania logopedycznego z materiałem obrazkowym.

 Całościowa karta przesiewowego badania logopedycznego dziecka sześcioletniego z materiałem obrazkowym.

 Karta badania motoryki artykulacyjnej.

 Karta badania budowy aparatu artykulacyjnego.

 Karta badania czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy.

 Karta badania słuchu fonematycznego z materiałem obrazkowym.

 Karta badania reakcji słuchowych i mowy 0-2 lata z materiałem obrazkowym.

 Karta orientacyjnego badania słuchu 3-6 lat.

 Karta postępów terapii logopedycznej dla wszystkich głosek.

 W każdej całościowej karcie badania logopedycznego znajdziesz:

 Materiał do badania mowy wszystkich głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wraz z autorskimi ilustracjami

Badanie lateralizacji

Badanie narządów aparatu artykulacyjnego

Badanie czynności w obrębie aparatu artykulacyjnego

Badanie budowy aparatu artykulacyjnego

Orientacyjne badanie słuchu

Badanie słuchu fonematycznego wraz z materiałem obrazkowym

Badanie w zakresie orientacji przestrzennej

Badanie w zakresie czynności komunikacyjnych

Miejsce na diagnozę

Ponadto 7 narzędzi:

 Wywiad logopedyczny na potrzeby diagnozy logopedycznej oraz zajęć logopedycznych w Przedszkolu/Szkole Podstawowej.

Zgoda na przesiewowe badanie logopedyczne w Przedszkolu/Szkole Podstawowej wg RODO

 Regulamin zajęć logopedycznych w Przedszkolu/Szkole Podstawowej.

 Program terapii logopedycznej zgodnie z Rozporządzeniem MEN w Przedszkolu/Szkole Podstawowej.

 Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wynikach przeprowadzonej diagnozy – przykłady.

 Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – przykłady.

TWÓJ PORADNIK LOGOPEDY

 Kupując TWÓJ PORADNIK LOGOPEDY:

 Zyskasz wiedzę z zakresu prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz opóźnionego rozwoju mowy dziecka.

 Poznasz wszystkie wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 Dowiesz się jakie są etapy prawidłowego połykania.

 Otrzymasz konkretne wskazówki jak wywoływać głoski z przekształceń artykulacyjnych.

 Wgłębisz się w tajniki terapii ręki.

 Nauczysz się pracować z głoskami trzech szeregów: szumiący, syczący, ciszący; rotacyzmem według etapów:

– I etap przygotowania

– II etap wywoływania

– III etap utrwalania

– IV etap automatyzacji

 Wdrożysz się w praktyczną pracę z gamacyzmem, kappacyzmem, nosowaniem, mową bezdźwięczną oraz jąkaniem.

  Ponadto otrzymasz:

 Ponad 100 ćwiczeń narządów artykulacyjnych usprawniających policzki, żuchwę, podniebienie miękkie, wargi, język, ćwiczenia oddechowe.

 Ponad 100 ćwiczeń z dziedziny terapii ręki.

 Ponad 30 ćwiczeń wspomagających narząd mowy, w tym ćwiczenia percepcji słuchowej, ćwiczenia słuchowe z analizą sylabową, głoskową i zdania, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia na kojarzenia wzorcowe z pojęciem, ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej.

 Instrukcję masażu wspomagającego motorykę dużą i małą – terapia ręki.

 Instrukcję masażu rozluźniającego.

+PAKIET I

TWOICH 30 SCENARIUSZY NA TRZY SZEREGI (SZUMIĄCY, SYCZĄCY, CISZĄCY)

TWOICH 10 SCENARIUSZY NA RÓŻNICOWANIE TRZECH SZEREGÓW (SZUMIĄCY, SYCZĄCY, CISZĄCY)

TWOICH 10 SCENARIUSZY NA GŁOSKĘ „L”

TWOICH 10 SCENARIUSZY NA GŁOSKĘ „R”

Pakiet scenariuszy zajęć logopedycznych adresowane do logopedów rozpoczynających karierę zawodową, logopedów, którzy chcą urozmaicić dotychczasową terapię kreatywnymi pomysłami, oraz rodziców, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w procesie terapii prowadzonej przez specjalistę. Scenariusze świetnie nadają się do terapii indywidualnej oraz grupowej. Również w formie online.

Każdy scenariusz występuje w dwóch stopniach trudności. Wersja 1  dla dzieci w wieku 3-5 lat, wersja 2 dla dzieci w wieku 6-8 lat. Pojedynczy scenariusz zawiera: temat, cele terapii logopedycznej, jej przebieg oraz komplet ilustrowanych załączników w formie pdf do wydruku, w tym :

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia usprawniające aparat motoryki artykulacyjnej
 • ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową
 • ćwiczenia rytmizujące
 • ćwiczenia motoryki małej
 • ćwiczenia pamięci wzrokowo-słuchowej
 • ćwiczenia z zaburzoną głoską
 • ćwiczenia spostrzegawczości
 • ćwiczenia kodowania
 • ćwiczenia sekwencji i szeregów
 • ćwiczenia uważności i koncentracji
 • zestawy wyrazów / teksty / wiersze logopedyczne
 • gry logopedyczne / łamigłówki / rebusy / łamigłówki / puzzle / materiał obrazkowy

Scenariusze uporządkowane są zgodnie z zasadami etapów postępowania logopedycznego:

 • I etap przygotowania – ćwiczenia wstępne
 • II etap wywoływania głosek w izolacji, w sylabach
 • III etap utrwalania głosek w wyrazach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, złożeniach wyrazowych, zdaniach i tekście
 • IV etap automatyzacji w wyrazach, złożeniach wyrazowych, zdaniach i tekście
Wszystkie karty pracy występują w kreatywnej formie angażującej małego pacjenta !

Informacje o sprzedawcy

 • Nazwa sklepu: Agnieszka Brząkała
 • Sprzedający: Agnieszka Brząkała
 • Adres: ul.Wilczak 18/3
  61-623 Poznań
 • No ratings found yet!