Zdania złożone – rozsypanka wyrazowa

VAT

Publikacja zawiera 50 zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych. Każde zdanie należy poprawnie ułożyć z rozsypanki wyrazowej i zapisać w wyznaczonym miejscu. Publikacja ma 9 stron.

Kategoria:
Report Abuse