Smok – paka tematyczna

VAT

Ćwiczenia artykulacyjne w smoczym temacie.

Report Abuse

Opis

Zawartość pliku;

– tarcza ze smokiem,

– ćwiczenia oddechowe- jama smoka, owce na łące,

– ćwiczenia lewopółkulowe- smocze sekwencje, cienie,

– karty do ćwiczenia słuchu fonamatycznego – określanie pozycji głosek [sz], [cz] w wyrazie,

– utrwalanie głosek [sz], [cz] w nagłosie wyrazów.

Informacje o sprzedawcy