Słowa na start

15  VAT

Zestaw „Słowa na start” zawiera 30 ilustracji. Słowa wybrane do ćwiczeń składają się z głosek, których dzieci uczą się w pierwszej kolejności. Dwa słowa są jednosylabowe: ma, je. Tylko jedno słowo składa się z dwóch takich samych sylab (baba). Pozostałe natomiast stanowią połączenie dwóch różnych sylab otwartych (tj.kończących się samogłoską). Słowa zostały dobrane w taki sposób, by nie zawierały grup spółgłoskowych i dzięki temu stanowiły dobry materiał do pracy w zakresie umiejętności realizacyjnych z małymi dziećmi. Mnie sprawdza się niniejszy zestaw w pracy z dziećmi z afazją motoryczną.

Report Abuse

Opis

Zachęcam do używania gestów ilustrujących ułożenie narządów artykulacyjnych (osobiście pokazuję dzieciom jeden gest na sylabę, a nie osobno na każdą głoskę w sylabie) lub stanowiących dla nich skojarzenie (np. pa jako machanie ręką).
Zestaw będzie pomocny także przy ćwiczeniu zdań o strukturze: X ma Y, gdzie X stanowi podmiot (Maja, Kaja itd.), a Y –  dopełnienie. Przykładowe zdanie: Kaja ma michę wymówimy jako: [Kaja ma miche] –  bez nosowości przy głosce [e]. Wprawdzie dopuszczalna jest półnosowość, ale tej nie możemy od małych dzieci oczekiwać.
W zestawie znajduje się także kilka czasowników (pije, daje, fika, kocha itd.), co umożliwia tworzenie zdań o strukturze: podmiot + orzeczenie (Maja kicha), a nawet podmiot+ orzeczenie+dopełnienie (Maja daje wodę).

Informacje o sprzedawcy

  • Nazwa sklepu: Patrycja Bilińska
  • Sprzedający: Patrycja Bilińska
  • Adres: Daszyńskiego 11
    37-100 Łańcut
  • No ratings found yet!