Prawidłowa pozycja spoczynkowa warg, języka i żuchwy.

10  VAT

Ćwiczenia obejmujące prace nad prawidłową pozycją języka, warg oraz żuchwy. Dodatkowe karty urozmaicające ćwiczenia i motywujące do pracy.

Report Abuse