Sylaby 3

20  VAT

  • Zestaw zawiera 200 obrazków (po 4 na kartce a4) z nazwami podzielonymi na trzy sylaby. Wszystkie sylaby są otwarte. Wśród nich są rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz rzeczowniki nazywające czynności (np. pisanie, czytanie, chodzenie, itp.)
Report Abuse